Online nabídka smlouvy o stavebním spoření

 
Za online uzavření náleží klientovi sleva 50% z uzavíracího poplatku.

Účastník stavebního spoření

Pole formuláře označená * musí být vyplněna.
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *  Po kliknutí můžete vybrat datum.  
Místo narození *
Stát narození *
Pohlaví *

Zadejte adresu trvalého bydliště:
Ulice a číslo domu * /
Město *
PSČ *  
Stát *
Státní občanství *
Jiné občanství
Druh pobytu *
Telefon  
Email *
Email kontrola *
Jste-li plátcem daně z příjmu fyzických
osob mimo ČR, uveďte stát
Daňový identifikátor v tomto státě
V případě, že si přejete doručovat korespondenci na jinou adresu než je trvalé bydliště, vyplňte prosím údaje o korespondenční adrese.

Korespondenční adresa - rozklikněte v případě doručování na jinou adresu

Upřesnění adresáta
Ulice a číslo domu /
Město
PSČ  
Stát

Zákonný zástupce

Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *  Po kliknutí můžete vybrat datum.  
Místo narození *
Stát narození *
Pohlavi *
Ulice a číslo domu * /
Město *
PSČ *  
Stát *
Státní občanství *
Jiné občanství
Telefon  
Email

Další smluvní údaje

Cílová částka *  
Měsíční vklad *  
Žádám státní podporu *
Tarif/Úroková sazba z vkladů/úvěru *
Podmínky bonusu
Zaškrtněte, pokud máte zájem o spoření KAMARÁD+.
Výpis z účtu *  
Účast v klubu Wüstenrot *
Bezplatný klientský časopis *
Typ průkazu*
Pobyt na území ČR povolen do  Po kliknutí můžete vybrat datum.
Číslo průkazu*
Průkaz vydal*
Průkaz platný do*  Po kliknutí můžete vybrat datum.
Datum podpisu*  Po kliknutí můžete vybrat datum.
Souhlasím s předáváním osobních údajů dalším správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.
Jsem a/ nebo v posledním roce jsem byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Prohlášení o odeslání

Vyplněním a odesláním elektronického formuláře "online nabídka smlouvy o stavebním spoření" (dále jen "elektronický formulář") zájemce o stavební spoření (účastník) prohlašuje,
a) že údaje jím do elektronického formuláře uvedené jsou pravdivé a že je ohledně nich oprávněn udělit souhlas s jejich zpracováním níže uvedený,
b) že se seznámil s platnými všeobecnými obchodními podmínkami Wüstenrot - stavební spořitelny, a.s. a v souladu s nimi vyplnil elektronický formulář,
c) že uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu elektronického formuláře, a to společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714, sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 jakožto správci osobních údajů za účelem uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to na dobu nejvýše 6 měsíců od udělení tohoto souhlasu (v případě uzavření smlouvy o stavebním spoření se zpracování osobních údajů řídí zvláštním souhlasem v této souvislosti uděleným a obecně závaznými právními předpisy),
d) že bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e) že žádá o zaslání formuláře "Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen "formulář Návrh") s předvyplněním jeho osobních údajů kromě celého rodného čísla elektronicky ve formátu .pdf na udaný email.
Souhlasím
Nárokuji odpovídající slevu z uzavíracího poplatku

Pro správnou funkci aplikace povolte prosím ve Vašem prohlížeči Javascript a Cookies