Simulace maximální možné výše úvěru - není nabídka úvěru

Vstupní parametry
Typ úvěru
Tarifní varianta
Výše cílové částky *
Jednorázový vklad
Výše úvěru
Vyšší splátka úvěru, kratší doba splácení
Nižší splátka úvěru, delší doba splácení
Čistý měsíční příjem klienta * Údaje pro stanovení životního minima:
Čistý měsíční příjem manžela/-ky Nezaopatřené dítě do 6 let
Ostatní čisté měsíční příjmy domácnosti Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
Celkové měsíční příjmy domácnosti Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let
Povinné měsíční výdaje domácnosti Dospělí a zaopatřené děti nad 15 let

* Povinnými údaji jsou Výše cílové částky, Čistý měsíční příjem a počet Dospělých a zaopatřených dětí.